آب های ژرف

آب هاي ژرف یا آب های فسیلی آبهايي هستند كه در طي هزاران سال در اعماق زمين محبوس شدند كه اين منابع هم خود منشاهاي مختلفي دارند.
اينگونه آبها در چرخه هيدرولوژيكي (در چرخه ي پوياي آب) شركت ندارند. اين منابع بسيار ارزشمند بوده و از آن ها به عنوان منابع استراتژيك ياد مي شود و در برخي از نقاط جهان اين منابع تنها راه چاره جهت گذر از بحران آبي است.
بحث آب ژرف در ايران در پي كشف تصادفي آب در عمق بيش از ٥٠٠ متر در حين حفاري هاي شركت ملي فولاد مطرح شد و پس از آن در حال حاضر در ٢ منطقه هزارمسجد خراسان و زابل و با سرمايه گذاري روسيه در حال انجام است.به گفته معاون وزير نيرو بر اساس تخمين ١.٥ تا ٢ ميليارد مترمكعب آب ژرف تجديدپذير در ايران وجود دارد.

آب های فسیلی

آب های ژرف (فسیلی)

جمع بندي :
براي استفاده از اين منابع نياز به مطالعات دقيق و كافي بوده و حتي در صورت اميدبخش بودن مطالعات بحث هزينه حفاري، تاسيسات بهبود كيفيت اين آبها، سيستم هاي خنك كننده آبهاي ژرف و…. بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد.احتمالا توجيه اقتصادي و زيست محيطي نخواد داشت. اطلاعات كامل تر رو ميتونيد تو كانال IGTV نذر آب مشاهده كنيد.

پیامی بنویسید