کمپین نذر آب با هدف جلب مشارکت عمومی و سازمان های خیر در راستای تامین مالی تهیه مخازن نگهداری آب برای روستاهای محروم و دورافتاده که بنا به دلایل گوناگون دسترسی به آب آشامیدنی از طریق شبکه آبرسانی شهری و یا روستایی را ندارند و همچنین احداث آبشخور حیوانات برای نجات جان آنها و حفظ طبیعت، تشکیل شده است.