آب هاي ژرف یا آب های فسیلی آبهايي هستند كه در طي هزاران سال در اعماق زمين محبوس شدند كه اين منابع هم خود منشاهاي مختلفي دارند. اينگونه آبها در چرخه هيدرولوژيكي (در چرخه ي پوياي آب) شركت ندارند. اين منابع بسيار ارزشمند بوده و از آن ها به عنوان منابع استراتژيك ياد مي شود…

راهکارهای مقابله با بحران کم آبی به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران موید حسینی صدرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به ضعیف بودن مدیریت و برنامه ریزی در بخش ساماندهی آب بخش کشاورزی اظهار کرد :متاسفانه مدیریت و برنامه ریزی در بخش کشاورزی به ویژه آبیاری یا کاشت نوع محصولات ضعیف است در…