راهکارهای مقابله با بحران کم آبی

به گزارش وبسایت باشگاه خبرنگاران موید حسینی صدرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به ضعیف بودن مدیریت و برنامه ریزی در بخش ساماندهی آب بخش کشاورزی اظهار کرد :متاسفانه مدیریت و برنامه ریزی در بخش کشاورزی به ویژه آبیاری یا کاشت نوع محصولات ضعیف است در حقیقت باید سیستم آبیاری مجهزتر باشد و محصولاتی کاشته شود که نیاز کمتری به آب داشته باشد، به طوریکه تقریبا یک سوم آب بخش کشاورزی با آبیاری مکانیزه ، قطره ای یا بارانی و بقیه به صورت سنتی تامین می شود.

حسینی صدر با اشاره به اینکه مشترک بودن آب شرب و مصرفی در ایران یکی دیگر از معضلات پیش روست تصریح کرد : مشترک بودن آب شرب و مصرفی و سرانه زیاد مصرف آب با توجه به تقبل هزینه های سنگین در این بخش از آسیب های پیش رو در بحران کم آبی است؛ به دلیل این که هزینه زیادی برای تصفیه آب مصرفی صرف می شود بهتراست آب شرب و مصرفی از یکدیگر جدا شوند.

وی با اشاره به فرسودگی تجهیزات آبرسانی در شهرها افزود :متاسفانه به دلیل فرسودگی تجهیزات آبرسانی در شهرها علاوه بر هدر رفتن آب با معضل برگشت آب به دلیل فشار کم و مکش معکوس با ورود فاضلاب به سیستم لوله کشی مواجه هستیم بنابراین درصد بسیار از آب مصرفی هدر می رود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی در خصوص ساماندهی آب های سطحی گفت :اگر بتوانیم  آب های سطحی را جمع آوری کنیم می توانیم در بخش کشاورزی از آن استفاده کنیم اما به دلیل مدیریت نامناسب بخش زیادی از آب در این بخش هدر می رود.

وی با اشاره به نبود عملکرد مناسب در احداث سدها برای جمع آوری و ساماندهی آب های سطحی افزود : متاسفانه احداث سدها در دهه های گذشته بنا بر سیاست های خاص و منطقه ای بدون برنامه ریزی لازم انجام شده و دربرخی سدهای ایران کارشناسی صورت نگرفته به طوری که احداث سدها در برخی مناطق غیرضروری بوده؛ نمونه بارز این امر احداث سد کوسن که یک معضل بزرگ در کشور است و هزینه سنگینی را در پی دارد.

تغییر و بروزرسانی الگوهای سنتی مصرف آب

شعبانعلی قلی زاده کارشناس صنایع و کشاورزی با اشاره به نقش به روز رسانی الگوهای سنتی آب در ساماندهی این مایه حیاتی و خروج از بحران کم آبی کشور اظهار کرد :متاسفانه بیشتر مواقع کشاورزان از روش های سنتی آب در سیستم آبیاری استفاده می کنند باید آموزش های لازم برای پیشگیری از این فرهنگ نادرست انجام شود؛ توسعه مخازن و انبارهای قدیم برگرفته از الگوهای سنتی ونوین مانند آب انبار های زیرزمینی و مخازن سده ها می تواند از بهترین راهکارهای مقابله با بحران بی آبی باشد.

وی افزود: یکی دیگر از مهم ترین اشتباهات موجود در ایران کشت محصولات غیر اصولی در اقلیم ها و موقعیت های جفرافیای نامناسب است که باید با استفاده  از روش های سرپوشیده در کشت گیاهان و و درنظرگرفتن اقلیم های مناسب تا حد امکان از هدرفت آب جلوگیری کنیم.

قلی زاده با اشاره به این که  وجود آب های رو باز در دشت ها و تبخیر مکرر آن باعث درصد بسیاری هدر رفت آب می شود تصریح کرد : مقدار زیادی از آب های زیرزمینی از کوه ها به سمت دشت ها سرازیر و جذب و تبخیر می شود ؛می توان با انتقال آب های روباز به اماکن سر پوشیده  و راه اندازی سیستم لوله کشی سیمانی علاوه بر ساماندهی آن کیفیت مطلوب تری از نظر خنکی و شرایط بهداشتی  بدست آورد و از طرفی دیگر با پیشگیری از نشتی های آبی در بخش کشاورزی ، حداقل ۱۰ درصد هدر رفت آب رفع می شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

پیامی بنویسید